Δραστηριότητες

Κοντά στη φύση

Κοντά στη φύση

Δεκέμβριος 21, 2013

Το χωριό μας βρίκσεται μέσα στη φύση και τα ζώα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας