Δραστηριότητες

Πανηγύρι στον Άγιο Γεώργιο

Πανηγύρι στον Άγιο Γεώργιο

Σεπτέμβριος 9, 2013

Στα παλιότερα χρόνια την τρίτη ημέρα του πανηγυριού όλοι οι χωριανοί συγκεντρώνονταν στην αυλή του ναού του Αγίου Γεωργίου και ψήνανε, τρώγανε και γλεντούσαν