Κουμαριά Καιρός

Πανηγύρι στον Άγιο Γεώργιο

Στα παλιότερα χρόνια την τρίτη ημέρα του πανηγυριού όλοι οι χωριανοί συγκεντρώνονταν στην αυλή του ναού του Αγίου Γεωργίου και ψήνανε, τρώγανε και γλεντούσαν