Κουμαριά Καιρός

Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

«Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

 

Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Αυγούστου και ώρα 7.00΄μ.μ. στο κτίριο του συλλόγου με θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.».

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

 

 

Από το Δ.Σ.