Κουμαριά Καιρός

Εικαστικές Δημιουργίες

Εικαστική Έκθεση στην Πλατεία του χωριού με δημιουργίες των παιδιών (Καλοκαίρι 2008) Εικαστική Έκθεση στην Πλατεία του χωριού με δημιουργίες των παιδιών (Καλοκαίρι 2010)