Δραστηριότητες

2020 Γενική Τακτική Συνέλευση

2020 Γενική Τακτική Συνέλευση

Αύγουστος 15, 2020

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

« Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ »

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου

σε Τακτική Γενική Συνέλευση το

Σάββατο 22 Αυγούστου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

στο κτίριο του συλλόγου με θέματα :

  • Απολογισμός πεπραγμένων και Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων και απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ.

για την περίοδο 2019-2020

  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το επόμενο Σάββατο 29 Αυγούστου 2020  στον ίδιο τόπο και χρόνο.