Κουμαριά Καιρός

2021 – Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

«Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

 

Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00΄π..μ. στο κτίριο του συλλόγου με θέμα :

  • Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

 

 

Από το Δ.Σ.