Κουμαριά Καιρός

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

« Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ »

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου  σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ. στο κτίριο του συλλόγου με θέμα :

  • Απολογισμός πεπραγμένων και Έγκριση ή μη οικονομικών καταστάσεων και απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ.

για την περίοδο 2023

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το επόμενο Σάββατο 06 Απριλίου 2024 

στον ίδιο τόπο και χρόνο.