Κουμαριά Καιρός

7/2/2023 Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η Ντόλιανη»

Την Κυριακή 2/7/2023 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η Ντόλιανη»

και αποφάσισε την ανασύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Μησιάκας Δημήτρης

Αντιπρόεδρος : Κόγιας Γιώργος

Γραμματέας : Τζήμα Αγορίτσα

Αν. Γραμματέας : Νταλιμπίρας Γιώργος

Ταμίας : Χαλκίδου Ελευθερία

Μέλη : Κόγια Κατερίνα, Χαλκίδης Σίμος.