Κουμαριά Καιρός

Ακύρωση εκδηλώσεων “Κούλουμα 2020”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς “Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ” συμμορφουμενος στην Κοινή Υπουργική Αποφαση που εξέδωσαν τα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, περί ματαίωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλη την χώρα και με υψηλό αίσθημα  απέναντι στις νέες εξελίξεις ακυρώνει την προγραμματισμένη εκδήλωση “Κούλουμα 2020”.
Από το Δ.Σ.