Κουμαριά Καιρός

Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η Ντόλιανη»

 

Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016 και ώρα 6.00’ μ.μ. στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Κουμαριάς θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα :

  • Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
  • Εκλογή νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

 

Από το Δ.Σ.