Κουμαριά Καιρός

Γιορτή Αη Γιάννη του Κλήδονα

Τρίτη 23/6/2015, ώρα 9 μ.μ., την παραμονή του Αη Γιαννιού του Κλήδονα, ελάτε στην πλατεία του χωριού να αναβιώσουμε το έθιμο
«κάψιμο των στεφανιών»!