Κουμαριά Καιρός

Το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου

Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε  Γενική Τακτική Συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» και διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέχθηκαν για 2ετή θητεία 7μελές Δ.Σ., 3 αναπληρωματικά μέλη και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Μετά την εκλογή του νέου συμβουλίου έγινε ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων για την κατανομή αρμοδιοτήτων. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξείς :

Τακτικά Μέλη : Δημόπουλος Ασημάκης (Πρόεδρος), Κεφαλίδης Κώστας (Αντιπρόεδρος), Μησιάκας Δημήτρης (Γεν. Γραμματέας), Νταλιμπίρας Γιώργος (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας), Τζήμα Αγορίτσα (Ταμίας), Δημοπούλου Δήμητρα (Μέλος), Σαρίκας Νίκος (Μέλος).

Αναπληρωματικά Μέλη : Νάκη Παναγιώτα, Τζήμας Αδάμος, Χαλκίδου Ελευθερία.

Ελεγκτική Επιτροπή : Μούρνου Κατερίνα (Πρόεδρος), Πουλασουχίδης Λάζαρος (Μέλος), Χαιρωνίδου Κική (Μέλος).