Κουμαριά Καιρός

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

Κάθε χρόνο, οι νέοι του συλλόγου λένε στους συγχωριανού τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, μοιράζοντας και τα δώρα (ημερολόγια ή γούρια) που ετοιμάζει ο σύλλογος μας συνήθως το καλοκαίρι. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται χρηματοδοτούν μια ημερήσια εκδρομή, το καλοκαίρ,ι για τη νεολαία μας.

 

 

 

 

 

Παραμονη Πρωτοχρονιάς 2013

KAL_PAR_PROT_2013_2 KAL_PAR_PROT_2013_1

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2012

KAL_PAR_PROT_2012_3 KAL_PAR_PROT_2012_2 KAL_PAR_PROT_2012_1