Ο Σύλλογος

Την Άνοιξη του 2007 μια ομάδα από κατοίκους της Κουμαριάς οραματίσθηκε και ξεκίνησε την διαδικασία επανίδρυσης Πολιτιστικού Συλλόγου στο χωριό. Ύπήρχε παλιότερα Σύλλογος αλλά για αρκετά χρόνια είχε αδρανοποιηθεί.

Έτσι στις 6 Μαϊου του 2007 συστήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» με 59 ιδρυτικά μέλη και αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμό 141/ΕΜ/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Σκοπός του Συλλόγου είναι :

  • Η πολιτιστική και μορφωτική ανάπτυξη των κάτοικων
  • Η διατήρηση και η διάδοση των εθίμων του τόπου
  • Η προώθηση των καλών τεχνών και πνευματικών παιχνιδιών
  • Η ανάπτυξη στενότερων δεσμών αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η καλλιέργεια του αισθήματος αδερφοσύνης και κοινωνικότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο σύλλογος από τη μέρα της ίδρυσής του έως και σήμερα έχει δημιουργήσει τμήματα παραδοσιακού χορού, ποδοσφαίρου, δημιουργίας – έκφρασης (ζωγραφική – θέατρο) τους θερινούς μήνες. Συμμετέχει σε εθνικές επετείους. Διοργανώνει μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές καθώς και χορευτικές εκδηλώσεις. Ανέλαβε έργα εξωραϊσμού του Δημοτικού Διαμερίσματος σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές. Επίσης αναβιώνει το έθιμο «του Αϊ Γιαννιού του Κλήδονα» και «Τα Κούλουμα». Τέλος αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Πανηγυριού στις 8 Σεπτεμβρίου και έχει καθιερώσει το «Αντάμωμα των Κουμαριωτών» που γίνεται συνήθως αρχές Ιουλίου.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» έχει ως εξείς :

Τακτικά Μέλη : Νταλιμπίρας Γιώργος (Πρόεδρος), Μησιάκας Δημήτρης (Αντιπρόεδρος), Τζήμα Αγορίτσα (Γεν. Γραμματέας), Κόγιας Γιώργος (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας), Χαλκίδου Ελευθερία (Ταμίας), Τόσκας Δημοσθένης (Μέλος), Χαλκίδης Συμεών (Μέλος).

Αναπληρωματικά Μέλη : Καρύδας Νίκος, Μελετίδης Θεόδωρος, Τζήμας Δ. Δημήτριος

Ελεγκτική Επιτροπή : Αναστασίου Δέσποινα (Πρόεδρος), Χαιρωνίδου Κυριακούλα(Μέλος), Νάκη Σοφία (Μέλος).

Το νέο Δ.Σ. προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στην Τακτική Γενική συνέλευση στις 22/8/2020 και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων για την κατανομή αρμοδιοτήτων.

         

 

 

.