Ο Σύλλογος

Την Άνοιξη του 2007 μια ομάδα από κατοίκους της Κουμαριάς οραματίσθηκε και ξεκίνησε την διαδικασία επανίδρυσης Πολιτιστικού Συλλόγου στο χωριό. Ύπήρχε παλιότερα Σύλλογος αλλά για αρκετά χρόνια είχε αδρανοποιηθεί.

Έτσι στις 6 Μαϊου του 2007 συστήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» με 59 ιδρυτικά μέλη και αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμό 141/ΕΜ/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Σκοπός του Συλλόγου είναι :

  • Η πολιτιστική και μορφωτική ανάπτυξη των κάτοικων
  • Η διατήρηση και η διάδοση των εθίμων του τόπου
  • Η προώθηση των καλών τεχνών και πνευματικών παιχνιδιών
  • Η ανάπτυξη στενότερων δεσμών αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η καλλιέργεια του αισθήματος αδερφοσύνης και κοινωνικότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο σύλλογος από τη μέρα της ίδρυσής του έως και σήμερα έχει δημιουργήσει τμήματα παραδοσιακού χορού, ποδοσφαίρου, δημιουργίας – έκφρασης (ζωγραφική – θέατρο) τους θερινούς μήνες. Συμμετέχει σε εθνικές επετείους. Διοργανώνει μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές καθώς και χορευτικές εκδηλώσεις. Ανέλαβε έργα εξωραϊσμού του Δημοτικού Διαμερίσματος σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές. Επίσης αναβιώνει το έθιμο «του Αϊ Γιαννιού του Κλήδονα» και «Τα Κούλουμα». Τέλος αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Πανηγυριού στις 8 Σεπτεμβρίου και έχει καθιερώσει το «Αντάμωμα των Κουμαριωτών» που γίνεται συνήθως αρχές Ιουλίου.

 

         

Το Σάββατο 25/8/2018 διενεργήθηκαν εκλογές του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.

Το νέο Δ. Σ. που προήλθε από τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Δημόπουλος Ασημάκης
Αντιπρόεδρος : Νταλιμπίρας Γιώργος
Γεν. Γραμματέας: Μησιάκας Δημήτριος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Πιτούλια Αθηνά
Ταμίας: Τζήμα Αγορίτσα
Μέλη: Τόσκας Δημοσθένης, Χαλκίδης Συμεών
Αναπληρωματικά Μέλη: Δημοπούλου Δήμητρα, Ζήση Δέσποινα, Μελετίδης Θεόδωρος
Για την Ε/Ε: Αναστασίου Δέσποινα (Πρόεδρος), Μούρνου Κατερίνα (Μέλος), Σοφία Νάκη (Μέλος).

 

.